צליחת הלמאנש בשליחים - כל פרקי הוידאובלוגים

וידאובלוג: היום הראשון
וידאובלוג: היום השני
וידאובלוג: היום השלישי
וידאובלוג: היום השלישי (ראיון)
וידאובלוג: היום הרביעי (אימון ראשון)
וידאובלוג: היום הרביעי (טבילה שנייה)
וידאובלוג: היום החמישי (על עוגיות)
וידאובלוג: היום החמישי Jammin (מאלתרים)

תוויות: , , , , , , , , ,