חציית תעלת לאמנש - היום השלישי - ראיון גדי

תוויות: , , , , , , , , ,