חציית תעלת הלמאנש - היום השני

תוויות: , , , , , , , , ,