חציית תעלת לאמנש - היום הרביעי - אימון שני

תוויות: , , , , , , , , ,